Torsdagar kl 18-20 - Läxhjälp på Verkstäderna

På Torsdagar finns Rädda Barnen i huset och har läxhjälp för dig som går i låg, mellan, högstadiet & gymnasiet (Föräldrar är också välkomna)