Be Smart fick pris idag!!!

Idag delades Länsfolkhälsopriset ut till Be Smart

Det är alla medlemmar i Be Smart som utgör grunden för Be Smart, därför kommer vi att bjuda in till en stor fest i November för att fira detta tillsammans med er, mer information kommer!!


Be Smart får priset för sitt framgångsrika drogförebyggande arbete och
för att de skapar en gemenskap hos barn och ungdomar som gör smarta val. 

Genom att skriva ett kontrakt med sina föräldrar kan ungdomar bli medlemmar i Be smart och aktivt välja bort alkohol, droger, mobbning och andra negativa beteenden.
Medlemskapet ger även andra mervärden för ungdomarna, de får rabatter i butiker och restauranger.
Be Smart anordnar bland annat resor, discon och eventet School's Out.

Be Smart visar att bra val leder till positiva effekter. Be Smart tydliggör för barn och ungdomar att det är många som väljer att avstå från alkohol, tobak och droger.

Länsfolkhälsopriset delas ut av Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete (NSFG) inom Landstinget Gävleborg.