Be Smart

Be Smart - för smarta ungdomar från Åk 4 - 9
samt upp till 18 år
om du varit medlem i högstadiet

Som medlem i Be Smart får du en massa bra förmåner och har möjilghet att följa med på roliga resor, disco, filmkvällar mm.
För att bli medlem skall du bo i Söderhamns kommun.

Medlem blir du genom att avstå från alkohol, tobak och andra destruktiva beteenden. Det du behöver göra är att skriva under kontraktet tillsammans
med din mamma eller pappa(eller annan vårdnadshavare) och skicka det till
Be Smart.
Första gången man blir medlem kostar det 50:-, därefter kostar medlemsskapet ingenting, (däremot så skall det förnyas varje år, men det är kostnadsfritt)

Be Smart är ett verktyg för att skapa gemenskap och en VI-känsla hos de barn och ungdomar som gör smarta val. Genom att bli medlem i Be Smart väljer man aktivt bort alkohol, droger, mobbing och andra negativa beteenden.
Med Be Smart vill man visa att bra val leder till positiva effekter samt tydliggöra för barnen och ungdomarna att det är många som väljer att avstå från alkohol, tobak, droger osv.Man börjar inte med narkotika man tar det steg för steg.

"Kontraktsmodellen" bygger på att ungdomarna i samråd med sina föräldrar gör ett medvetet val att avstå från tobak, alkohol och andra negativa beteenden som skadegörelse och snatteri, genom att skriva på ett kontrakt. Har man tagit ställning i form av ett kontrakt, gjort det offentligt i sin omgivning, förstärkt sin attityd och gjort en aktiv värdering, är det lättare att stå fast vid det.
Kontrakt skrivs för ett år i taget och är ett individuellt kontrakt, var och en svarar för sina egna handlingar. Bryter man kontraktet, dras det in perioden ut men minst i tre månader.

Är det så att ni inte har fått ert medlemskort?
Kolla först upp om ni har betalt medlemsavgiften på bankgiro 192-3473
(glöm inte att skriva namn, personnr, ej de fyra sista..) eller swishat på 123 664 7499 och att ni bifogade foto med kontraktet (alternativt fotat er på Verkstäderna)
Har ni gjort detta men ändå inte fått något kort, skicka då ett mail så löser vi det.
Mail: info@be-smart.se, eller ring 073-827 80 80 (Yvonne)

Marcus Wågström

Verksamhetsledare
Marcus Wågström
marcus@be-smart.se
0270-751 21

Yvonne Kristiansson
Share |