Be Smart

Be Smart - för ungdomar från Åk 4 - 9
samt upp till 18 år
om du varit medlem i högstadiet

Som medlem i Be Smart får du en massa bra förmåner och har möjlighet att följa med på roliga resor, disco, filmkvällar mm.
För att bli medlem skall du bo i Söderhamns kommun.

Medlem blir du genom att avstå från alkohol, tobak och andra destruktiva beteenden. Det du behöver göra är att skriva under kontraktet tillsammans
med din mamma eller pappa (eller annan vårdnadshavare) och skicka det till
Be Smart. Medlemsskapet kostar ingenting.
(Dock så skall det förnyas varje år)

Be Smart är ett verktyg för att skapa gemenskap och en VI-känsla hos de barn och ungdomar som gör smarta val. Genom att bli medlem i Be Smart väljer man aktivt bort alkohol, droger, mobbing och andra negativa beteenden.
Med Be Smart vill man visa att bra val leder till positiva effekter samt tydliggöra för barnen och ungdomarna att det är många som väljer att avstå från alkohol, tobak, droger osv. Man börjar inte med narkotika man tar det steg för steg.

"Kontraktsmodellen" bygger på att ungdomarna i samråd med sina föräldrar gör ett medvetet val att avstå från tobak, alkohol och andra negativa beteenden som skadegörelse och snatteri, genom att skriva på ett kontrakt. Har man tagit ställning i form av ett kontrakt, gjort det offentligt i sin omgivning, förstärkt sin attityd och gjort en aktiv värdering, är det lättare att stå fast vid det.
Kontrakt skrivs för ett år i taget och är ett individuellt kontrakt, var och en svarar för sina egna handlingar. Bryter man kontraktet, dras det in perioden ut men minst i tre månader.

Skicka in ditt Be Smart kontrakt via mail eller sms

För att minska risken för smittspridning, erbjuder vi dig som vill förnya ditt
Be Smart kontrakt att skicka in påskrivet kontrakt via sms eller mail.
Du behöver alltså inte komma till Verkstäderna för att lämna in ditt kontrakt

Ni fyller i kontraktet tillsammans, tar sedan ett foto av kontraktet, det är viktigt att hela kontraktet syns tydligt. Du som förälder skickar sedan bilden via sms eller mail. För att förnya fotot använder ni appen shmn.nu

info@be-smart.se
0738278080

Marcus Wågström

Enhetschef
Marcus Wågström
marcus@be-smart.se
0270-751 21

Yvonne Kristiansson
Personalporträtt

Ungdomsledare
Daniel Pettersson

Share |