På Vågbroskolan såddes fröet till Drömverksta´n

Vi; Johanna, bild- och textillärare, Hans, slöjd- och SO-lärare, startade i liten skala ämnesövergripande projekt som med tiden växte till årskurslånga projekt.
Det var så vi ville arbeta och en projektplan till Drömverksta´n skissades.

När kommunstyrelsen vid årsskiftet 2006/2007 beslutade att ta nya tag inom

ungdomspolitiken presenterade vi våra idéer.

På våren klubbades beslutet och i juli började vi riva och flytta väggar,
måla och laga tiggda möbler. När höstens mörker sänkte sig över den lilla staden slog vi upp portarna och
- Skolans alla lärare erbjöds vårt stöd i estetiska lärprocesser
- Kommunens alla konstnärligt intresserade ungdomar välkomnades
- Galleri Drömverksta´ns första utställare blev
Tobias Jansson med "Jag vill inte veta - jag vill tro".

Verksamheten har utvecklats väl.
Skolorna köar för att få komma till Drömverksta´ns ateljéer där undervisningen
kan konkretiseras på ett kreativt, lättförståeligt och lustbetonat sätt.
Genom skolbesök lär vi känna kommunens ungdomar och de intresserade kommer, som en naturlig förlängning, med i fritidsverksamheten.
Fritidsverksamheten drivs i föreningsform där medlemskortet tjänar som en mycket viktig tillhörighetssymbol.
Ungdomar - och även äldre - från kommunens alla delar har här lärt känna varandra och ett skönt nätverk av likasinnade har uppstått.

Välkommen du också!

Share |