Välkommen till Söderhamns graffitivägg

Sedan augusti 2007 har Söderhamn en legal graffitivägg. Väggen finns vid garaget vid Stenbacksvägen 1. Här kan alla som vill uttrycka sig med hjälp av graffiti. Det är söderhamnsungdomar som själv arbetat för att möjliggöra att denna vägg kom till och man har enats om följande regler för väggen.

På väggen råder yttrandefrihet, men - inga rasistiska budskap eller symboler / hets mot folkgrupp  - inga drogliberala budskap eller symboler  - inga personangrepp.  - Respektera andra konstnärer och deras konst  - varje målning får finnas kvar i minst 2 dygn innan den målas över - Respektera de boende & arbetande på Stenbacken  - ingen graffiti utanför väggen.

Brott mot reglerna kan leda till avstängning. Må konsten vara med dig!

Share |