Kontaktinformation

Verkstäderna

Johanna Holmberg


Tf Enhetschef
Verksamhetsledare Drömverksta´n,
Medieverkstan och Bowlinghall & Ungdomscafé
Johanna Holmberg
0270-786 74
johanna.holmberg@soderhamn.se

Marcus Wågström

Tf Enhetschef
Verksamhetsledare

A-Huset, Be Smart& Fältarna
Marcus Wågström
0270-751 21
marcus@be-smart.se

Eva Lindström-Listh

Administrativ assistent
Eva Lindström-Listh
070-190 13 45
eva.lindstrom-listh@soderhamn.se

Yvonne Kristiansson

Assistent
Yvonne Kristiansson
073-827 80 80
yvonne@be-smart.se

Fältare

Marcus Wågström

Verksamhetsledare
Marcus Wågström
0270-751 21
marcus@be-smart.se

Mats Pettersson

Mats Pettersson
070-190 25 92
mats.pettersson@soderhamn.se

Linda A Wikander

Föräldraledig
Linda A Wikander
073-276 89 44
linda.almqvist@soderhamn.se

A-Huset, Ungdomsledare 070-191 66 46

Marcus Wågström

Verksamhetsledare
Marcus Wågström
0270-751 21
marcus@be-smart.se

Anne Lindberg

Hozan Hajo

Marcus Wågström

Ungdomsledare Verkstäderna/Be Smart
Daniel Pettersson
daniel.pettersson@soderhamn.se

Bowlinghall & Ungdomscafé 072-230 05 80, 0270-724 81

Johanna Holmberg

Verksamhetsledare
Johanna Holmberg
0270-786 74
johanna.holmberg@soderhamn.se

Medieverkstan 073-275 46 53

Verksamhetsledare
Johanna Holmberg
070-190 66 01
johanna.holmberg@soderhamn.se

Drömverksta´n 0270-724 85

Verksamhetsledare
Johanna Holmberg
070-190 66 01
johanna.holmberg@soderhamn.se

Be Smart

Marcus Wågström

Verksamhetsledare
Marcus Wågström
0270-751 21
marcus@be-smart.se

Yvonne Kristiansson

Assistent
Yvonne Kristiansson
073-827 80 80
yvonne@besmart.se

Marcus Wågström

Ungdomsledare Verkstäderna/Be Smart
Daniel Pettersson
daniel.pettersson@soderhamn.se

Studieförbundet Bilda - Bildablomman

Yvonne Kristiansson

Studieförbundet Bilda - Bildablomman
Elena Tallberg (Föräldraledig fr.o.m V 36)
0270-628 18
070-531 42 48
elena.tallberg@bilda.nu

Yvonne Kristiansson

Studieförbundet Bilda - Bildablomman
Agneta Sundberg (Fr.o.m V 36)
0270-628 08
070-381 31 05
agneta.sundberg@bilda.nu

 

Share |