Föreningspaket

School´s Out är ett bra forum att nå ut på och bra tillfälle för er att visa er förening. På School´s Out 2016 var det ca 6 000 som besökte evenemanget.

School´s Out är ett bra forum att nå ut på och bra tillfälle för er att visa er förening. På School´s Out 2016 hade vi omkring 6 000 besökare!
En annan aspekt som vi jobbar med är att försöka minska köerna. Ett sätt är att utöka aktiviteterna och där tror vi att vi kan hjälpas åt! Ni kan visa upp vad ni gör, samt rekrytera medlemmar och på så sätt hjälpa oss att minska trycket på övriga aktiviteter. En "baksida" med att evenemanget är så populärt är att vi tappar frivilliga funktionärer då ungdomarna hellre är på arrangemanget som besökare än att hjälpa till. Därför behöver vi även föreningar som vill ta hand om en aktivitet som vi har hyrt in. Även andra funktioner som bl.a. dikesvakter och städning behövs. Så vi har tagit fram olika paket till er. Här kan ni välja vilka paket och hur många paket ni vill ha.

Paket 1
Presentera er förening genom att göra en egen aktivitet på School´s Out aktivitetstorg mellan kl 17:00 - 24:00, ni får då chansen att presentera er verksamhet för nya potentiella medlemmar.
- För detta får er förening ett omkostnadsbidrag upp till 1000 kr

Paket 2
Er förening tar hand om en aktivitet som School´s Out hyrt in, sköter bemanningen under hela kvällen kl 17:00 - 24:00 (alltid minst 1 vuxen skall finnas med på plats).
- För detta får er förening 2000 kr i bidrag (Antalet platser är begränsade)

Paket 3
Er förening hjälper till med två vuxna efter stängning med bl.a. städning och bärhjälp mellan kl 23:00 - 03:00.
- För det får föreningen 2000 kr i bidrag. (Antalet platser är begränsade)

Paket 4
Er förening (2 st vuxna) hjälper till med övervakning av evenemanget mellan 01:00-08:00.
- För det får föreningen 4000 kr i bidrag. (Antalet platser är begränsade)

Paket 5
Er förening hjälper till med fyra vuxna som dikesvakter mellan
kl 17:00 - 24:00. Ett krav är att man måste orkar lyfta över personer över kravallstängslet.
- För det få föreningen 4000 kr i bidrag. (Antalet platser är begränsade)