Bada gratis om du är medlem i Be Smart!!

DU vet väl om att alla medlemmar i Be Smart har många bra förmåner?!

Idag kan Be Smart, tillsammans med Sparbanksstiftelsen, Söderhamn & Aquarena, Hällåsen presentera en ny förmån...
Gratis bad på Aquarena, Hällåsen under hela 2019, mot uppvisande av giltigt medlemskort!!