Homies

Homies startades 2010, då man såg ett behov av att få ungdomar mer engagerade i sin egna skolmiljö och skapa en positiv skolanda.
Namnet och loggan togs fram av ungdomarna själva, det  första "Homiesgänget"

Målet är att 2 elever från varje klass i åk 8 skall väljas ut till Homies, man fungerar sedan som Homies när man går i åk 8 och åk 9, på detta sätt får
man en blandning av både "nya och gamla" Homies.
Kravet som ställs är att man ska vara (eller bli) medlem i Be Smart.

Homies ...

...är en god förebild på sin skola och jobbar aktivt för en positiv skolanda, gemenskap, bra skolmiljö och stärkt självkänsla           

...jobbar INTE som rastvakt

...kan även fungera som  trygghetsombud samt som en länk mellan elever och  vuxna på skolan

...är med och bidrar till en trygg skolmiljö, genom att vara med i arbetet med trivselenkät och trygghetsvandring

...kan vara med och  samverka med t.ex elevrådet, skol IF, upptäckargruppen, genuspedagogerna

...är medlem i Be Smart

Bilder från avslutningsresan med Homies 2015

Mer information
om Homies?!


Mats Pettersson, Fältare
070-190 25 92
mats.pettersson@soderhamn.
se


Linda A Wikander, Fältare
073-276 89 44
linda.wikander@soderhamn.se


Share |