Homies utbildning

Homiesutbildingen genomförs varje år tillsammans med Fältarna,
Be Smart m.fl. och består av 2 dagar med övernattning.

Vad ingår i utbildningen? 

Att inte få plats i gemenskapen
- De som inte blir sedda, eller ställd utanför gemenskapen som indivit och grupp, varför händer det och vilka händer de?

Grupperingar
- Vilka grupperingar finns på våra skolor, och vilken betydelse har det

Min roll på skolan
- Hur fungerar jag som ledare och förebild på skolan

Hur jobbar vi på skolan för gemenskap för alla
- Vi jobbar skolvis med kartläggning av behover på respektive skola

Arbetsplan
- Vi jobbar skolvis med att ta fram en arbetsplan för vår verksamhet
(här deltar även Homies från åk 9)

Dagarna är upplagda med både föreläsningar och grupparbeten samt div. kvällsaktiviteter.

I grupparbetena jobbar man både skolvis och i "tvärgrupper". 
Där har man möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med varandra, utifrån hur man jobbar på resp. skola med Homies.

Share |