Sveriges enda “Bungy Eject” till School´s Out!

Med 5 gånger din kroppsvikt kastas du upp till 25 meter rakt upp i det blå, för att efter en hisnande sekund få den riktiga kicken då du faller handlöst ner mot marken, med adrenalinet pumpande i ådrorna.

Vågar du hoppa?

Share |