Du som utsätter närstående för hot eller våld

Alla människor blir arga och gör ibland saker de ångrar. Har du svårt att kontrollera humöret? Har du använt våld mot någon i din familj? Om du oroar dig för att ditt humör går ut över dem som står dig nära kan du få hjälp. Familjeteamet stöttar dig.

Tillsammans med familjebehandlare får du hjälp att:

  • Känna igen vilka känslor som finns.
  • Berätta om dina tankar och känslor.
  • Kontrollera impulser som leder till nytt våld.
  • Få kunskap om hur de utsatta upplever våld.
  • Få kunskap att hantera konflikter.

Välj att sluta

Det går att förändra ett våldsamt beteende. Det tar tid och är ingen enkel uppgift men det finns hjälp att få.

Vill du ha någon att prata med om din situation?

Kontakta oss på Familjeteamet:

  • Telefon: 0270-750 00 Kundtjänst (Säg att du vill komma i kontakt med Familjeteamet)

Samtalen hos Familjeteamet är kostnadsfria.

Alla samtal dokumenteras och vi har tystnadsplikt. Om det dock framkommer information som gör oss oroliga för ett barn i familjen, har vi skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn