Grundskola

Glad elev på Vågbroskolan.

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 7 och 16 år. Undantag finns för vissa grupper, till exempel asylsökande och barn med tillfälligt uppehållstillstånd. Dessa barn har inte skolplikt men har rätt till utbildning. Skolplikt gäller också för elever i förskoleklass.

Alla ska lyckas

"Alla ska lyckas" är Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé: En kreativ och utmanande förskola och skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed välja sin egen framtid.

Om vårdnadshavare vill, har sexåringar rätt att börja skolan. Kontakta rektor om sådant önskemål finns. Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Som vårdnadshavare har ni tillsammans själv rätt att välja i vilken skola barnet ska gå. Rektor tar emot barn utanför upptagningsområdet i mån av plats. Väljer man själv en speciell skola så följer inte rätten till skolskjuts med.

Om ditt barn behöver extra stöd eller särskild hjälp, tala med barnets lärare eller rektor.

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till särskild undervisning i svenska. De kan ibland få undervisning i sitt eget modersmål.

Skolans service i form av skolhälsovård och skolmåltider är kostnadsfria i grundskolan.

Kommunens grundskolor ingår i ett av förvaltningens fyra verksamhetsområden, förskola, grundskola, administration och elevhälsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn