Stödgrupper i Söderhamn

Stödgrupperna i Söderhamn är en del av Bildablomman – ett samarbete mellan kommunen och Studieförbundet Bilda. Bildablomman är en blomma med olika blad som vill vara till stöd för unga och föräldrar.

Bildablommans grupper Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter. Deltagarna får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för deltagarna. Att delta är kostnadsfritt.

Vill du veta mer? Det finns flera vuxna inom kommunen som arbetar som gruppledare för barn, ungdomar och föräldrar. Alla har gått en särskild utbildning och tycker om att arbeta med barn och unga i grupp. Prata med din lärare, skolsköterska, kurator, familjeteamet eller med någon av ungdomsledarna på Verkstäderna om du vill vara med i en grupp eller vill veta mer.

I vårt arbete använder vi oss av begreppet BIG - Barn I Grupp

Alla våra grupper är kostnadsfria

Våra olika grupper Dessa barnstödgrupper erbjuder Bildablomman i samarbete med Söderhamns kommun vid intresse:

BIM – Stödgrupp för barn i missbruksfamiljer 7-12 år. Stödgrupp för föräldrar finns även. Denna grupp startar vi varje termin.

TAPP - (Teen Age Power Program) Från 13 år. Stödgrupp för tonåringar i missbruksfamiljer. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Psykisk ohälsa - Stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Från 7 år. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Sorgegrupp för barn och unga - Barnstödsgrupp som riktar sig till barn som förlorat en nära anhörig. Från 7 år. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Skilda världar - Stödgrupp för barn till separerade föräldrar. 7-12 år. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Självkänsla - Riktningen är självkänsla och visionen är att bli stärkt inom detta. Detta görs genom samtal, övningar, fika och olika skapande aktiviteter. 10-14 år. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade.

Vi erbjuder också tjej- och killgrupper vid behov.

Studieförbundet Bilda jobbar också med att utbilda ledare som kan ordna grupper på skolan eller fritiden där fler får chans att bli stärkta i självkänsla och självförtroende. Fråga efter det på Verkstäderna eller i skolan! 

Verksamhetsansvarig för Bildablomman, Studieförbundet Bilda Mitt

Elena Tallberg
Tel direkt: 0270-62818
Mobil: 070-531 42 48
E-post: elena.tallberg@bilda.nu

Länk för anmälan eller mer information: www.bilda.nu/bildablommanlänk till annan webbplats

Kontaktperson

Yvonne Kristiansson

Verksamhetsansvarig för Bildablomman, Studieförbundet Bilda Mitt
Elena Tallberg
Tel direkt: 0270-62818 Mobil: 070-531 42 48
elena.tallberg@bilda.nu

Share |